Bérmálkozás 2019.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták, illetve már Szentáldozáshoz is járulhat!

Gyermeküknek, azzal hogy az általános iskola 8. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a Bérmálkozás szentségében is részesüljön!

Előreláthatóan a Bérmálkozás 2019. június 9-én, Pünkösd napján lesz a Bazilikában. A Szentséget, Érsek Főpásztorunk szolgáltatja fiataljainknak, azonban az előkészítés mindenki számára a területileg illetékes plébánia templomban történik.

Az magától értetődő, hogy az Bérmálkozásra készülő gyerekek minden vasárnap Szentmisére jönnek (Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban: minden vasárnap 11.00), illetve részt vesznek az iskolai hitoktatásban, valamint majd a későbbi időpontban induló plébániai szentségi felkészítőn.

 A bérmaszülői tisztséget az töltheti be, aki járulhat szentségekhez.

Amennyibe a bérmálkozó, vagy a bérmaszülő nem a helyi templomban (egri Fájdalmas Anya Templom/ Felnémeti Templom/Felsőtárkányi Templom) lett megkeresztelve, úgy a keresztelés helyéről kell kikérni a keresztlevelet és az adatlappal együtt a hitoktatónak szíveskedjenek átadni.

Ha bármilyen kérdés merülne fel, forduljanak bizalommal a hitoktatóhoz!

(hitoktató: Pásztor Krisztina, tel.: 06-30/665-2949)

mellékelt jelentkezési lapot kérem a hitoktatónak 2018. október 19-ig leadni.

Elsőáldozás 2019.

Kedves Szülők!

Kedves Szülők! 

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták!

Gyermeküknek, azzal hogy az általános iskola 3. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a Szentgyónás és Szentáldozás szentségében részesüljön!

Előreláthatóan az elsőáldozás a Fájdalmas Anya Templomban 2019 tavaszán lesz.

Az magától értetődő, hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek vasárnaponként Szentmisére jönnek, (Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban: minden vasárnap 11.00), illetve részt vesznek az iskolai hitoktatásban, valamint majd a későbbi időpontban induló plébániai szentségi felkészítőn.

mellékelt jelentkezési lapot kérem a hitoktatónak 2018. október 19-ig leadni.

Fájdalmas Anya Búcsú

Ebben az évben is sokan zarándokoltak el Egerbe a Fájdalmas Anya búcsúra. A háromnapos búcsú pénteken délután a Fájdalmas Rózsafüzér elimádkozásával kezdődött, majd a Kolping család tagjainak vezetésével a Keresztútelimádkozásával folytatódott. Az esti Szentmisét a szenvedélybetegekért ajánlotta fel Szabó József atya, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, aki homíliájában kiemelte, hogy mennyire fontos a segítségnyújtásban az, ha a beteg képes elfogadni a betegség tényét, és belátja, hogy önmaga erejéből nem tud meggyógyulni, ezért elfogadja a segítséget.

A szentmisét követően Gyöngyi nővér tartott előadást a servita nővérek történetéről.

Szombaton a Fájdalmas Anya keresztútjának elimádkozásával imádkozásával folytatódott a búcsú, majd a Hajlák Attila atya hálaadó szentmisét mutatott be abból az alkalomból, hogy Gyöngyi nővér 25 évvel ezelőtt lett a servita rend tagja, és ebben a templomban történt a fogadalomtétele.

A esti szabadtéri szentmisét Czapkó Mihály, az érseki Papnevelő Intézet prefektusa mutatta be a családokért.  Társadalmunkban nagyon fontos szerepet töltenek be a családok, nélkülük nem lehet egészséges társadalmat építeni. A keresztény családok feladata, hogy példamutatásukkal igazolják ezt.

A Szentmisét követően az egri egyházközségek szentségimádási órája következett.

Bővebben: Fájdalmas Anya Búcsú

Veni Sancte a Fájdalmas Anya Templomban

Szeptember első vasárnapján a hagyományokhoz híven ismét diákmisére hívta a harangszó egyházközségünk híveit.

A diákok magukkal hozták iskolatáskájukat, a főplébánia pedig tanszerekkel ajándékozta meg az iskolás gyermekeket. A Szentmise keretében Dr. Csizmadia István plébános megáldotta a tanszereket, iskolatáskákat. Reményét fejezte ki, hogy mindazok, akik ezeket használják, megmaradnak az igaz úton, és Isten áldását kérte rájuk.

A Szentmise kezdetén az egyházközség hívei köszöntötték Csizmadia atyát, akit szeptember elsejétől a Fájdalmas Anya Templom plébánosi feladatainak ellátásával is megbízott Dr.Ternyák Csaba érsekünk.